Lumene Kesäkampanja 1.6. – 31.7.2014 viralliset säännöt

1. Järjestäjät ja yhteistyökumppanit

 

Kampanjan järjestäjät:

LUMENE Oy.

 

 

2. Osallistumiskelpoisuus

Lumene Kesäkampanjan kilpailuun voivat ottaa osaa kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Kampanja ei koske LUMENE Oy:n henkilökuntaa. Osallistuminen vaatii vähintään 15 vuoden ikää. Järjestäjä pidättää oikeuden ilman erillistä ilmoitusta hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Kampanjaan osallistuminen edellyttää Lumene- tai Natural Code by Lumene –tuotteiden ostamista vähintään 20 euron arvosta (tuotteiden yhteenlaskettu loppusumma kuitin hintojen mukaan) Suomessa sijaitsevista toimipisteistä, ml. Lumenen tehtaanmyymälä  tai Suomessa toimivista verkkokaupoista kampanja-aikana 28.5.-31-7.2014. Tuotteet voi ostaa joko yhdellä tai enintään kolmella ostokerralla mistä tahansa myyntipisteestä Suomesta. Kuitit tulee säilyttää 30.9.2014 asti

 

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika on ostotapahtumien osalta 28.5.–31.7.2014 ellei toisin ilmoiteta. Kuittitiedot pitää olla syötettynä kampanjasivustolle 15.8.2014 klo 24.00 mennessä. Osallistumista kampanjaan ei hyväksytä kampanja-ajan päättymiseen jälkeen.

 

 

4. Osallistuminen kampanjaan

Osallistua voi ostamalla kampanja-aikana 28. 5. 31.7.2014 Lumene- ja/tai Natural Code by Lumene -tuotteita 20 euron arvosta ja rekisteröimällä ostokuitista seuraavat tiedot osoitteessa www.lumene.fi/kesä : Tuotteen nimi, tuotteen arvo, myymälä, ostopäivä. Kuitti/kuitit tulee säilyttää 30.9.2014 asti. Lomake pitää täyttää kaikkien kuittitietojen osalta yhdellä kerralla. Tuotteet voivat olla ostettu eri myymälöistä eri aikoihin, kuitenkin siten että ostokerrat ovat toteutuneet kampanja-ajan sisällä. Voit osallistua kampanjaan useamman kerran; yksi 20 euron ostos oikeuttaa aina yhteen arvontakertaan.  

 

 

 

5. Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Kampanjaan osallistumisen yhteydessä antamia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Henkilötiedot kerätään ja niitä käsitellään vain kampanjan suorittamiseksi, jotta osallistujaan voidaan ottaa yhteyttä ja mahdollinen palkinto voidaan toimittaa hänelle asianmukaisella tavalla. Kaikki osallistujien yhteystiedot pysyvät salaisena koko kampanjan ajan. Kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää Lumenen omaan sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa rastittamalla lomakkeessa kohdan ”Haluan tilata Lumene –uutiskirjeen”. Osallistuessaan kampanjaan, osallistuja hyväksyy osoitetietojensa luovuttamisen kolmannelle osapuolelle arvontavoiton toimittamista varten. Osoitetietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen ellei osallistuja tähän ole erikseen antanut suostumusta. Osallistujalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.

 

 

6. Palkinnot

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 30 Jopoa ja 1000 tuotepalkintoa. Palkinnot toimitetaan kilpailussa ilmoitettuun osoitteeseen syyskuun 2014 aikana. Sama henkilö voi osallistua useamman kerran edellyttäen, että tuotteet ja ostotapahtumat ovat eri. Lumene vastaa Arpajaisverolain mukaisista veroista.

 

7. Kampanjan järjestäjän vastuunrajoitus
Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista tai sähköpostiliikenteessä
mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista
tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden
väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kampanjaan. Järjestäjä ei vastaa postissa kadonneista tai vahingoittuneista lähetyksistä tai järjestäjästä riippumattomista toimitusesteistä. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä eikä muista kilpailuun liittyvistä virheistä.

 

Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.