1. Järjestäjät ja yhteistyökumppanit

Kampanjan järjestäjä: LUMENE Oy.

2. Osallistumiskelpoisuus

Lumene Kesäkampanjan kilpailuun voivat ottaa osaa kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Kampanja ei koske LUMENE Oy:n henkilökuntaa. Osallistuminen vaatii vähintään 15 vuoden iän. Järjestäjä pidättää oikeuden ilman erillistä ilmoitusta hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Kampanjaan osallistuminen edellyttää kahden Lumene- tai Natural Code by Lumene -tuotteen ostamista Suomessa sijaitsevista toimipisteistä, ml. Lumenen tehtaanmyymälä  tai Suomessa toimivista verkkokaupoista kampanja-aikana 1.6.-31.7.2015. Tuotteet voi ostaa joko yhdellä tai enintään kahdella ostokerralla mistä tahansa myyntipisteestä Suomesta. Kuitit tulee säilyttää 30.9.2015 asti mahdollista tarkistusta varten.

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika on ostotapahtumien osalta 1.6.–31.7.2015 ellei toisin ilmoiteta. Kuittitiedot pitää olla syötettynä kampanjasivustolle 15.8.2015 klo 24.00 mennessä. Osallistumista kampanjaan ei hyväksytä kampanja-ajan päättymiseen jälkeen.

4. Osallistuminen kampanjaan

Osallistua voi ostamalla kampanja-aikana kaksi Lumene- ja/tai Natural Code by Lumene -tuotetta ja rekisteröimällä ostokuitin tiedot osoitteessa www.lumene.fi/kesä. Kuitti/kuitit tulee säilyttää 30.9.2015 asti mahdollista tarkastusta varten. Lomake pitää täyttää kaikkien kuittitietojen osalta yhdellä kerralla. Tuotteet voivat olla ostettu eri myymälöistä eri aikoihin, kuitenkin siten että ostokerrat ovat toteutuneet kampanja-ajan sisällä.

Voit osallistua kampanjaan useamman kerran; yksi kahden tuotteen ostos oikeuttaa aina yhteen osallistumiskertaan ja siten yhteen kaupanpäällistuotteeseen (kaupan päälle saatava tuote on valittava ennalta määriteltyjen tuotteiden joukosta).

5. Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Kampanjaan osallistumisen yhteydessä antamia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Henkilötiedot kerätään ja niitä käsitellään vain kampanjan suorittamiseksi, jotta osallistujaan voidaan ottaa yhteyttä ja mahdollinen palkinto voidaan toimittaa hänelle asianmukaisella tavalla. Kaikki osallistujien yhteystiedot pysyvät salaisena koko kampanjan ajan. Kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää Lumenen omaan sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa rastittamalla lomakkeessa kohdan ”Haluan tilata Lumene –uutiskirjeen”. Osallistuessaan kampanjaan, osallistuja hyväksyy osoitetietojensa luovuttamisen kolmannelle osapuolelle arvontavoiton toimittamista varten. Osoitetietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen ellei osallistuja tähän ole erikseen antanut suostumusta. Osallistujalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.

6. Palkinnot

Jokainen kaksi tuotetta ostanut henkilö saa kaupan päälle yhden Lumene-tuotteen, jonka hän voi valita tiettyjen edeltä määriteltyjen tuotteiden joukosta. Kaupanpäällistuotteet postitetaan osallistujille kampanjan päätyttyä, viimeistään syyskuun 2015 loppuun mennessä. Sama henkilö voi osallistua kampanjaan useamman kerran edellyttäen, että tuotteet ja ostotapahtumat ovat erit. Lumene vastaa Arpajaisverolain mukaisista veroista.

Kaupanpäällistuote on valittava seuraavien tuotteiden joukosta:

 • Lumene Raspberry Miracle Voidemainen Poskipuna, sävy 1
 • Lumene Raspberry Miracle Voidemainen Poskipuna, sävy 2
 • Lumene Raspberry Miracle Voidemainen Poskipuna, sävy 3
 • Lumene Raspberry Miracle Voidemainen Poskipuna, sävy 4
 • Lumene Raspberry Miracle Huulikiiltokynä, sävy 12
 • Lumene Raspberry Miracle Huulikiiltokynä, sävy 13
 • Lumene Raspberry Miracle Huulikiiltokynä, sävy 14
 • Lumene Raspberry Miracle Huulikiiltokynä, sävy 15
 • Lumene Raspberry Miracle Huulikiiltokynä, sävy 16
 • Natural Code Candy Smile Huulikiiltokynä, sävy 1
 • Natural Code Candy Smile Huulikiiltokynä, sävy 2
 • Natural Code Candy Smile Huulikiiltokynä, sävy 3
 • Natural Code Candy Smile Huulikiiltokynä, sävy 4
 • Natural Code Candy Smile Huulikiiltokynä, sävy 5
 • Natural Code Candy Smile Huulikiiltokynä, sävy 6
 • Natural Code Volume Boosting Mascara, musta

Jos jokin tuotteista loppuu kesken, pidätämme oikeuden korvata tuote jollakin vastaavalla tuotteella.

7. Kampanjan järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista tai sähköpostiliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista
tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kampanjaan. Järjestäjä ei vastaa postissa kadonneista tai vahingoittuneista lähetyksistä tai järjestäjästä riippumattomista toimitusesteistä. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä eikä muista kilpailuun liittyvistä virheistä.

Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.