Vårt löfte

Att kombinera vår kunskap om kraften i den vilda naturen med vår vetenskapliga expertis har varit vårt vinnande koncept för strålande skönhet i över 40 år. Men att vi utnyttjar naturresurserna betyder också att vårt ansvar för miljön är desto större, och vi är noga med att inte skada ekosystemet i vår process.

csr-water.jpg

LUMENE WaterSmart programme 

Vi samarbetar med det finska naturskyddsförbundet, The Finnish Association for Nature Conservation (FANC) med att skydda vattendrag och kärrmarker. Och vårt samarbete har varit framgångsrikt – vi har minskat vattenåtgången i vår produktion med mer än 30% genom vårt projekt och satsar på ytterligare förbättringar i framtiden. 

Samarbeten & projekt

Vi stöder det finska naturskyddsförbundets arbete för att skydda små vattendrag och kärrmarker. Vi tror på hållbarhet, både i produktion och med att minimera vårt avfall. Just nu fokuserar vi på att skydda våra kärrmarker, och hålla dem välmående och rena.


Vi arbetar efter ett miljösystem som följer ISP 140001 miljöstandard. 

Vi har förbundit oss till Kemiindustrins program Ansvar & Omsorg (Responsible Care) för företagets sociala ansvar och produktsäkerhet.  

Vi använder oss inte av djurförsök. Alternativa metoder används för att försäkra oss om våra produkters effektivitet och säkerhet.

 


company_our_commitment_logos.jpg