Ångerrätt och returer

 

Du har rätt att frånträda ditt köpeavtal inom 14 dagar efter det att du har mottagit produkten/produkterna genom att informera oss om detta via kontaktformuläret som är tillgängligt på https://www.lumene.com/se/contactus.

Begränsningarna i ångerrätten enligt den finska konsumentskyddslagens 6 kap. 16 § är tillämpliga. Rätten att ångra ett inköp gäller inte när en förseglad produkt, som inte kan returneras på grund av hygieniska skäl, har öppnats.

Produkten/produkterna måste returneras inom 14 dagar från det datum du informerade oss om din avsikt att frånträda köpeavtalet. Produkterna måste returneras ordentligt förpackade, i gott skick och i sin originalkartong/förpackning. Lumene betalar returkostnader i Finland och Sverige om produkten/produkterna returneras inom returperioden på 14 dagar. Observera att om du returnerar produkten/produkterna från ett annat land måste du returnera produkten/produkterna på egen bekostnad.

Kunden ansvarar för produktens skick efter att ha accepterat leveransen och under returtransporten. Om den returnerade produkten har använts i strid mot kundens omsorgsplikt kan Lumene debitera kunden för produktens försämrade värde upp till det fulla priset för produkten samt för returkostnaderna.

Om produkten du mottagit är trasig eller felaktig, hänvisar vi till avsnitt "Fel och support" nedan.

Återbetalningar

Vi återbetalar alla betalningar vi mottagit från dig (exklusive leverans kostnader och extrakostnader till följd av att du har valt ett leveransalternativ som är dyrare än vårt standardalternativ) utan orimligt dröjsmål och senast 14 dagar efter att vi mottagit beskedet om att du vill frånträda köpeavtalet. Vi kan emellertid hålla inne återbetalningen ända tills vi har mottagit produkterna eller tills du kan styrka att produkterna returnerats, beroende på vilken tidpunkt som infaller tidigast. Var noga med att spara alla dokument avseende returen ända tills du har fått bekräftelse på att vi mottagit de returnerade produkterna. Återbetalningar görs med samma betalningsmetod som du använde vid den ursprungliga transaktionen. Återbetalningen innebär inga kostnader för dig.

Fel och support

Lumene ansvarar för fel i produkten i enlighet med vad som stadgas i den finska konsumentsskyddslagen. Om inget annat sägs i tvingande lagstiftning är Lumenes maximala ersättningsskyldighet begränsad till priset på den beställda produkten som bedömts vara felaktig.

Om produkten du mottagit är trasig eller felaktig ska du kontakta oss omgående.

I alla frågor som berör beställningar från Lumene.com (inklusive reklamationer) når du oss genom kontaktformuläret som du hittar på http://www.lumene.com/se/contactus eller via e-post: hei@lumene.com.